Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
Odpowiada
29.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry! Jestem zatrudniona od 1 września 2021r. jako nauczyciel zerówki (22/22 placówka nieferyjna). Umowę mam do 31 sierpnia 2022r. (zastępuję nieobecną nauczycielkę). Zatrudnia mnie szkoła podstawowa, której podlegają również oddziały przedszkolne. Wcześniej, czyli w roku szkolnym 2020/2021 byłam zatrudniona w tej samej szkole, natomiast w oddziale przedszkolnym (wówczas przedszkole było feryjne; również byłam na zastępstwie za nieobecną nauczycielkę). Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje mi teraz? I czy podpisując umowę 1 września 2021r. i dostając również warunki zatrudnienia powinnam zostać poinformowana o tym, że urlop w moim przypadku, w roku szkolnym 2021/2022 jest wyliczany proporcjonalnie? Z tego względu, że przedszkole, w którym pracuje było feryjne, a od września 2021 jest nieferyjne? O zmianie warunków zatrudnienia (dot. urlopu) dowiedziałam się dziś listem poleconym, bo zostały one zaktualizowane, po tym kiedy zaczęłam o mój urlop dopytywać. Dziękuję.

Odpowiedź:

Nauczyciel przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest uprawniony do 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Z punktu widzenia przepisów są to jednostki nieferyjne. Nauczyciel w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Tymi odrębnymi przepisami są przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami nie ma możliwości żeby przedszkole było placówką feryjną na potrzeby ustalania urlopu wypoczynkowego. Zatem w tym zakresie pytanie nie jest dla mnie zrozumiałe.

Podstawa prawna:

  • 64 ust. 3, ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz