Wybór języka nowożytnego
Odpowiada
24.08.2009PYTANIECzy rodzice mają jakikolwiek wpływ na wybór drugiego języka obcego wprowadzanego obowiązkowo od pierwszej klasy gimnazjum?


Właśnie dowiedziałam się (połowa sierpnia), że dziecko ma uczyć się języka niemieckiego. Dlaczego nikt nie pyta o zdanie rodziców?
ODPOWIEDŹZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (DzU z 2009 r. nr 54, poz. 442) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych od pierwszej klasy gimnazjum wprowadzony zostaje obowiązkowo drugi język nowożytny. Przy czym liczba godzin na dwa obowiązkowe języki wynosi w cyklu trzyletnim 450 godzin − mogą być one dowolnie rozdzielone między te języki (załącznik 2 rozporządzenia).


Drugi język nowożytny nie jest nowością dla szkół gimnazjalnych. W wielu z nich drugi język już od dawna funkcjonował, tyle że wynikało to z przydziału godzin dyrektorskich. Takie godziny dyrektor ma prawo rozdzielić według potrzeb i zainteresowania.


Jeśli zatem w szkole, o której pisze zainteresowana język niemiecki już funkcjonował, dyrektor zapewne wpisał w arkusz organizacyjny ten język na kolejny rok szkolny. Dziwnym tylko wydaje się fakt, że rodzice dowiedzieli się o tym w połowie sierpnia. Zwykle dla rodziców przyszłych klas pierwszych organizuje się spotkania informacyjne (np. w maju), a dla dzieci, podczas których także rodzice mają możliwość zasięgnięcia informacji o przyszłej szkole swojego dziecka.


Inaczej jest w przypadku gdy, w danym gimnazjum drugi język nowożytny nie funkcjonował, a ma być wprowadzony zgodnie z rozporządzeniem. W takiej sytuacji dyrekcja szkoły winna przeprowadzić spotkanie informacyjne, aby sprawdzić, na jaki język jest największe zapotrzebowanie.


Wprawdzie to rada pedagogiczna zatwierdza arkusz organizacyjny a dyrektor
de facto ma prawo samodzielnie takie decyzje podejmować, należy jednak liczyć się z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem.


Trudno znaleźć racjonalną odpowiedź, dlaczego dopiero w sierpniu informacja o drugim języku dotarła do rodziców. Bowiem wszelkie sprawy dotyczące organizacji nauki w nowym roku szkolnym mają miejsce w maju poprzedzającym nowy rok szkolny.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz