Ustalenie liczby godzin ponadwymiarowych do wynagrodzenia
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem matematyki w LO. Moje pytanie dotyczy naliczania wynagrodzenia za nadgodziny. Od 1 września do 28 listopada 2021 roku realizowałam etat w wysokości 18 (brak nadgodzin). Wszystkie godziny realizowałam w klasach niższych niż maturalne, więc beż żadnego odliczenia i uśrednienia godzin. Od 29 listopada otrzymałam w ramach stałego zastępstwa ( za koleżankę, która udała się na urlop) 6 dodatkowych godzin w klasie pierwszej LO czyli także bez żadnego uśrednienia. Do końca zajęć dydaktycznych pracuję 24 godziny w tygodniu (18 etat plus 6 nadgodzin). Przy wypełnianiu karty nadgodzin okazało się, że są one liczone w moim przypadku w wysokości 3,95 a nie wysokości 6 tygodniowo. Okazało się, że 6 godzin u mojej koleżanki odpowiada proporcjonalnie 3,95 z jej uśrednionej ilości godzin. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że do końca zajęć dydaktycznych nie otrzymuję wynagrodzenia za 2,05 godziny w każdym tygodniu. Czy taki sposób naliczania nadgodzin jest w tym przypadku prawidłowy? Taką otrzymałam odpowiedź w szkole.

Odpowiedź:

Być może nastąpił jakiś błąd w naliczaniu. Informacje dotyczące odpowiedzi ze szkoły są szczątkowe, zatem trudno odnieść się do sposobu wyliczenia godzin ponadwymiarowych w opisanej jednostce. Proponuję zapoznać się z regulaminem wynagradzania nauczycieli i ponownie wystąpić do szkoły, tylko w formie pisemnej, o informacje dotyczące  wyliczenia godzin ponadwymiarowych w opisanej sytuacji.

Uzasadnienie:

W opisanej sytuacji zakładam, że mówiły o godzinach ponadwymiarowych skoro zostały przydzielone na dłuższy okres.

Godzina ponadwymiarowa to inaczej godzina zajęć:

  • dydaktycznych,
  • wychowawczych,
  • opiekuńczych

powyżej tygodniowego obowiązkowego ich wymiaru.

Wynagrodzenie za taką godzinę wypłacane jest na podstawie stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z dodatkiem a warunki pracy.

Szczegółowe zasady obliczania pensji za godziny ponadwymiarowe powinny być określone w uchwale organu prowadzącego.

Podstawa prawna:

  • 30 ust. 6 pkt 2, art. 35 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz