Urlop wypoczynkowy p.o. dyrektora
Odpowiada
06.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Od 1 września 2021 r. pełnię obowiązki dyrektora szkoły. Stanowisko zostało mi powierzone do 31.08. 2022 r. W związku z tym w szkole, w której byłam dotychczas zatrudniona jako nauczyciel, otrzymałam urlop bezpłatny na czas pełnienia obowiązków dyrektorskich. Moje pytanie jest takie: Czy przysługuje mi urlop \"dyrektorski\" za 4 m-ce 2021r? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? I czy od 1 stycznia 2022r. otrzymałam prawo do urlopu w wymiarze 35 dni?

Odpowiedź:

Jeżeli nauczycielowi powierzono stanowisko kierownicze w zastępstwie (p.o. dyrektora), to urlop w wymiarze 35 dni nabywa wówczas, gdy w dniu nabycia do niego prawa tj. 1 stycznia danego roku, zastępstwo trwa co najmniej 10 miesięcy. W opisanej w pytaniu sytuacji nauczycielowi powierzono stanowisko kierownicze od 1.09.2021 r. Za rok 2021 nauczyciel wykorzystał urlop w czasie i wymiarze ferii szkolnych. Zatem nie ma mowy o dodatkowym urlopie za 4 miesiące 2021 r jako po dyrektora. W dniu nabycia prawa do kolejnego urlopu – 1 stycznia 2022 r., nauczyciel zajmuje stanowisko kierownicze w zastępstwie przez okres krótszy niż 10 miesięcy, a wiec nabywa w 2022r . prawo do urlopu na zasadach feryjnych, czyli w czasie i wymiarze ferii szkolnych. Zatem za 2022 r. również nie przysługuje urlop wypoczynkowy jak dla dyrektora.

Uzasadnienie:

Prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w okresie wskazanym w planie urlopów przysługuje:

  • dyrektorowi,
  • wicedyrektorowi szkoły,
  • nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,
  • nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
  • nauczycielom placówek nieferyjnych (przyjmuje się, że również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) - art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela.

Należy przyjąć, że powyższe rozwiązanie dotyczy również p.o. dyrektora szkoły.

W przypadku objęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji kierowniczej w trakcie roku kalendarzowego należy zastosować zasadę, zgodnie z którą urlop nabyty z początkiem roku kalendarzowego przysługuje już przez cały rok. Nauczyciel nabywa bowiem prawo do urlopu wypoczynkowego z początkiem roku kalendarzowego (art. 65 Karty Nauczyciela).

Jeżeli nauczycielowi powierzono stanowisko kierownicze w zastępstwie 1.09.2021 r., to urlop na zasadach nieferyjnych nabywa wówczas, gdy w dniu nabycia do niego prawa tj. 1 stycznia danego roku, zastępstwo trwa co najmniej 10 miesięcy. Nauczyciel, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie krócej niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu w czasie i wymiarze ferii szkolnych.

Podstawa prawna:

  • 64, art. 65 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz