Urlop wypoczynkowy nauczyciela
Odpowiada
10.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie. Od kilku lat jestem zatrudniona na czas nieokreślony. W tamtym roku oddałam klasę 3 i decyzją dyrekcji objęłam w pracę w zerówce (aneks zmieniający). Czy pracując od września w zerówce przysługuje mi urlop za wrzesień – grudzień, czy jest on zliczany do poczet wakacji kiedy nie pracowałam po oddaniu klasy 3? Zostałam poinformowana, że za pracę od września nie należy mi się on, gdyż odebrałam w wakacje poprzedzające rozpoczęcie roku.

Odpowiedź:

Jeżeli roku kalendarzowym wykorzystała już Pani urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, tj. w okresie ferii szkolnych zimowych i letnich, to zmiana stanowiska na nieferyjne w trakcie roku kalendarzowego w ramach zatrudnienia w tej samej placówce, nie zmienia zasad korzystania z urlopu wypoczynkowego. Zatem nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy za okres od 1 września do 31 grudnia.

Uzasadnienie:

Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły nieferyjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej (art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela). Zakładam, że obecnie wykonuje Pani tylko prace w zerówce, a  co za tym idzie w oddziale do której stosuje się przepisy o pracy w placówce nieferyjnej, również w zakresie urlopu wypoczynkowego.

To, że od 1 września zmienia się Pani stanowisko z nauczyciela szkoły podstawowej (klasy 1-3) na stanowisko nauczyciela przedszkola, nie zmienia zasad korzystania z urlopu, gdyż przepisy nie przewidują obowiązku przeliczania urlopu przy zmianach stanowiska w trakcie roku kalendarzowego. Urlop wypoczynkowy nabywa się natomiast w każdym roku kalendarzowym. Zatem od 1 stycznia kolejnego roku nabędzie Pani prawo do urlopu wypoczynkowy jak nauczyciel przedszkola w wymiarze 35 dni roboczych

Podstawa prawna:

  • 64, art. 65 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz