Urlop wypoczynkowy nauczyciela po przejściu od 1 września do innej szkoły
Odpowiada
08.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Od 1 października do 16 sierpnia 2021 r. oraz od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 pracowałam na pół etatu w szkole. Od 1 września 2022 r. nawiązałam kolejną umowę. Obecnie jestem w trakcie okresu wypowiedzenia i pracuję do końca grudnia.  Czy należy mi się urlop za ten czas pracy?

Odpowiedź:

To czy nauczycielowi będzie przysługiwał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z drugiej umowy zależy czy nauczyciel wykorzystał co najmniej 56 dni urlopu wypoczynkowego w ramach pierwszej umowy.

Karta Nauczyciela uregulowała kwestię urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych na czas określony. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres zajęć szkolnych ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, czyli odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich. Natomiast w przypadku zatrudnienia nauczyciela na okres krótszy niż 10 miesięcy, jak w opisanym przypadku, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu prowadzenia zajęć określonych w umowie o pracę. Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego, nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony za podstawę wymiaru urlopu przyjmujemy osiem tygodni, czyli 56 dni kalendarzowych. Aby ustalić urlop za jeden miesiąc pracy, należy 56 dni podzielić przez 10 miesięcy, co daje 5,6 dnia urlopu za jeden miesiąc pracy.

Jeżeli w opisanym przypadku nauczycielka wykorzystała urlop wypoczynkowy w 2022 r. w okresie ferii zimowych i letnich w wymiarze co najmniej 56 dni to w przypadku ponownego zatrudnienia od 1 września do 31 grudnia nie jest uprawniona do urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji nauczycielka nie powinna otrzymać ekwiwalentu w ramach ponownego zatrudnienia trwającego w tym samym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna:

  • 64, art. 66 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 1551 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze. zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz