Urlop wypoczynkowy nauczyciela
Odpowiada
14.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Pracuję jako nauczyciel szkoły podstawowej -1/2 etatu-rewalidacja oraz przedszkola-1/2 etatu, nauczyciel przedszkola, jest to jedna placówka. Wiem że urlop powinnam mieć jak nauczyciel SP, co jednak np. w okresie ferii zimowych czy wakacji. Mam urlop w szkole a w przedszkolu pracuję normalnie czy nie realizuję tych zajęć? Jest jakaś podstawa prawna która to uzasadnia?

Odpowiedź:

W okresie kiedy korzysta Pani z urlop wypoczynkowego nie trzeba realizować godzin w przedszkolu. W takim przypadku w okresie ferii zimowych i letnich dyrektor powinien zorganizować zastępstwo.

Uzasadnienie:

Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej , oraz szkoły nieferyjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.

Nauczyciel realizuje tyle samo godzin w szkole i w przedszkolu w związku z tym korzysta z urlopu wypoczynkowego w szkole i przedszkoli w okresie ferii oraz w czasie ich trwania (art. 64 ust. 3a w zw. z ust. 1 KN). Dotyczy to zarówno dni przypadających w czasie ferii, kiedy nauczyciel pracuje tylko w przedszkolu, tylko w szkole albo gdy część godzin realizuje w szkole oraz w przedszkolu. Jednocześnie w czasie urlopu podczas ferii dyrektor nie może zobowiązać nauczyciela do realizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu (art. 64 ust. 2 i 3a KN). Dyrektor zespołu ma obowiązek zapewnienia zastępstwa w celu kontynuowania działalności przedszkola. W przypadku, gdy takiej możliwości nie ma to jedynym rozwiązaniem jest zatrudnienie dodatkowego nauczyciela lub nauczycieli na czas określony (art. 10 ust. 7 KN). Ewentualnie możliwe jest wprowadzenie przerwy w działalności przedszkola.

Podstawa prawna:

  • 64 ust. 3a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz