Urlop uzupełniający za urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Od 3.12.19 r. do 31.08.20 r. udzielono mi urlopu zdrowotnego. Prawdopodobnie należy mi się urlop wypoczynkowy. Pani dyrektor chce abym rozpoczęła pracę 1.09.20. Czy mogę go wykorzystać później, ile tego urlopu mi się należy i czy mogę taki urlop dzielić lub uzyskać ekwiwalent za jego część?

Odpowiedź:

Zakładam w opisanej sytuacji, że chodzi o placówkę feryjną. Rzeczywiście za okres urlopu dla poratowania zdrowia który uniemożliwia wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych lub letnich nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Zatem w opisanej sytuacji skoro nie mogła Pani wykorzystać urlopu w czasie ferii zimowych i letnich w 2020 r. przysługuje urlop uzupełniający w maksymalnym wymiarze (8 tygodni, 56 dni). To kiedy zostanie wykorzystany zależy od dyrektora i ewentualnie Pani wniosku. Może być udzielony od razu od 1 września 2020 r. lub później np. w okresie świąt Bożego Narodzenia lub w przed lub po ferii zimowych w 2021 r. Urlopu uzupełniającego nie można zamienić na ekwiwalent, chyba, że zanim zostanie Pani udzielony zostanie z Panią rozwiązany stosunek pracy.

Podstawa prawna:

  • 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz