Urlop dla poratowania zdrowia a przejście na emeryturę
Odpowiada
10.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy Państwa odpowiedź na pytanie: Czy okres urlopu dla poratowania zdrowia jest wliczany do okresu pracy nauczyciela wymaganego do przejścia na emeryturę, o której mowa w art. 88 Karty Nauczyciela?  zamieszczona w portalu pod  linkiem https://oswiataiprawo.pl/porady/wliczanie-urlopu-dla-poratowania-zdrowia-do-okresu-pracy-nauczyciela/   

nie jest w sprzeczności  orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego,  wyrok z 10 lipca 2008 r., K 33/06 (Dz.U. Nr 131, poz. 837; OTK-A rok 2008, Nr 6, poz. 106.

Sytuacja dotyczy n-la, który osiąga wiek emerytalny w marcu 2023 r. (tj. 60 lat) i planuje odejść na emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy z obecnym pracodawcą - nadal praca w szczególnym charakterze, i uwzględnieniem przez ZUS przy ustalaniu dodatkowo świadczenia z tytułu, że pracował 15 lat w szczególnym charakterze pracy, chociaż przed 1 lipca 2004 r. korzystał ze zwolnień lekarskich z powodu choroby, urlopu z tytułu macierzyństwa oraz okresu rocznego urlopu udzielanego dla poratowania zdrowia. Dodatkowo, przed 1 lipca 2004 r. przebywał  przez 4 lata na rencie z tytułu choroby zawodowej. Decyzją ZUS utracił uprawnienia do renty z tytułu choroby zawodowej, już po podjęciu zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych, wykonując pracę n-la w szczególnym charakterze od 2000 r. i obecnie. Nie odwoła się od tej decyzji ZUS do sądu i utracił uprawnienia z tytułu choroby zawodowej.

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi i przepraszam, jeżeli jestem w błędzie.

Odpowiedź:

Moim zdaniem odpowiedź była prawidłowa w dacie jej sporządzenia – 7.05.2009. Później zmieniły się przepisy i obecnie rzeczywiście w drugiej części jest już nieaktualny. Dlatego przy każdym pytaniu pojawiają się daty udzielenia odpowiedzi,  żeby można było ocenić, w jakich warunkach prawnych była przygotowywana odpowiedź.

Aktualnie katalog okresów, które mogą być uwzględniane przy ustalaniu łącznego stażu ubezpieczeniowego wymaganego do emerytury, jest określony ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. (art. 6 i 7 ustawy). Jeśli chodzi o zaliczenie okresów korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia do emerytalnego stażu pracy to urlop dla poratowania zdrowia uznawany jest za okres składkowy  i wchodzi do ogólnego stażu pracy. Okres tego urlopu nie uwzględnimy jedynie do okresu pracy nauczycielskiej, ale wyłącznie w zakresie ustalenia jako pracy w szczególnym charakterze. Poniżej link do materiałów ze strony ZUS.

https://www.zus.pl/-praca-w-szczegolnych-warunkach-lub-w-szczegolnym-charakterze-do-rekompensaty

W art. 88 Karty Nauczyciela mowa jest o dwudziestoletnim okresie pracy w szczególnym charakterze. Należy przez to rozumieć okres faktycznie świadczonej pracy, a nie okres zatrudnienia. Dlatego okresu urlopu dla poratowania zdrowia nie można zaliczyć do okresu wykonywania pracy w szczególnym charakterze (odpowiedź Podsekretarza Stanu w MPiPS z dnia 6 lipca 2006 r. na interpelację nr 3178).

Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lutego 2010 r., I UK 250/09 wskazał, że „W stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu nauczycielskiego stażu zatrudnienia dla celów zweryfikowania nauczycielskich uprawnień emerytalnych przez nauczycieli, którzy do tego dnia nie spełnili warunków wymaganych do nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej, nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy nauczycielskiej, w tym okresu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, za które nauczyciel po dniu 14 listopada 1991 r. otrzymał wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy z1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w związku z art. 86 i 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela).”

Ostatecznej oceny w tym względzie powinien dokonać ZUS na podstawie przedstawionych dokumentów

Podstawa prawna:

  • 6, 7, 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 504).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz