Umowa terminowa dla nauczyciela wspomagającego
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem zatrudniona w oddziale przedszkolnym na umowę na czas nieokreślony. Dodatkowo w tym samym miejscu pracuję jako nauczyciel wspomagając dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze 1/2 etatu. Umowę jako nauczyciel wspomagający zawarłam od 1.09.2019 r. do 31.07.2020 r. (ponieważ w lipcu w oddziale są grupy tzw. dyżurne, natomiast w miesiącu sierpniu placówka jest zamknięta, tzn. jest to czas urlopowy.) Moje pytanie brzmi czy tak naprawdę umowa n-ela wspomagającego nie powinna być zawarta np. od września do czerwca - jako na czas roku szkolnego 2019/2020, lub - jeśli na dłużej, to czy nie powinna być zawarta do 31 sierpnia, mimo, że zarówno dyrektor jak i nauczyciel wie, że w sierpniu oddział jest nieczynny? Mam wrażenie, że zostałam nieuczciwie potraktowana. Czy prawdą jest, że gdybym umowę miała do końca sierpnia, dostałabym także wynagrodzenie z racji urlopu płatnego, a przy tym miałabym ciągłość umowy - cały rok szkolny, a nie 11 miesięcy? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nauczyciel wspomagający jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas określony w razie potrzeb wynikających z organizacji nauczania (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). Przepisy nie wskazują  na jaki konkretnie okres zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Skoro jednak takie zatrudnienie jest uzasadnione organizacją nauczania, to należy przyjąć, że nauczyciel powinien być zatrudniony na okres nie dłuższy niż istnieją potrzeby wynikające z organizacji nauczania. Zatem w praktyce umowa ta powinna być zawarta na okres wskazany w orzeczeniu.

Należy również pamiętać, że oddział przedszkolny jest placówką nieferyjną, w której zajęcia są prowadzone przez cały rok, z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

Powyższe oznacza, że nauczyciel wspomagający powinien być zatrudniony zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas wskazany w orzeczeniu. Jeżeli z orzeczenia wynika, że nauczyciel został „przyznany” uczniowi na rok szkolny, to wtedy umowa powinna być zawarta do 31 sierpnia. Nie ma również podstaw prawnych dla zawarcia umowy z nauczycielem wspomagającym do dnia zakończenia zajęć. Dyrektor nie ma podstaw do skracania okresu umowy.

Niewątpliwie zawarcie umowy do 31 sierpnia dałaby Pani ciągłość zatrudnienia. Również ten miesiąc miałby wpływ na wymiar urlopu. Nauczycieli nie obowiązują ferie szkolne i korzystają z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, a w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego (art. 64 ust. 3, ust. 5a Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 10, art. 64 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz