Umowa na zastępstwo do dnia 19 czerwca
Odpowiada
23.03.2009PYTANIEJestem nauczycielką w gimnazjum. Zostałam zatrudniona w szkole na zastępstwo od 1 września do 19 czerwca. Chcę się dowiedzieć, czy ta umowa jest właściwa. Nauczyciel, którego zastępuję, nie wróci do pracy z dniem zakończenia roku szkolnego – czy wobec tego nie powinnam mieć umowy do 31 sierpnia?
ODPOWIEDŹKwestia umowy na zastępstwo określona jest w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674), w którym stwierdza się, iż w przypadkach zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela stosunek pracy nawiązuje się na czas określony, niezależnie od stopnia awansu zawodowego zatrudnianego.W opisanej sytuacji mogą wystąpić następujące rozwiązania:


1. jeśli zastępowany nauczyciel jest np. na urlopie zdrowotnym, który kończy się 19 czerwca, to umowa zawarta na zastępstwo musi się w tym dniu kończyć;


2. jeśli zastępowany nauczyciel jest na zwolnieniu lub urlopie zdrowotnym do 31 sierpnia, dyrektor może zachować się dwojako:


a)
może zatrudnić zastępującego do dnia 31 sierpnia,


b)
może zatrudnić zastępującego do dnia 19 czerwca.


Ostatnia możliwość, która może być podyktowana względami oszczędnościowymi jest zgodna z prawem. Tym bardziej, że dyrektor szkoły, który szuka zastępcy dla jednego z nauczycieli, ma prawo podpisać umowę na czas określony i to niezależnie od stopnia awansu zawodowego zatrudnianego. Zatem więc może np. nauczycielowi dyplomowanemu zaproponować pracę do 15 marca. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę, umowa jest podpisywana, jeśli nie – dyrektor musi znaleźć innego chętnego na ten okres pracy.


Pamiętać też należy, że nauczyciel, zgodnie z art. 66 ust. 2 KN, w przypadku rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania w związku z tym przysługującego mu urlopu wypoczynkowego ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni (56 dni). W opisanym przypadku nauczyciel, któremu umowa kończy się 19 czerwca, ma prawo do ekwiwalentu za 42 dni urlopu (14 dni wykorzystał bowiem w okresie ferii zimowych).Reasumując, dyrektor ma prawo podpisać umowę zarówno na okres nieobecności nauczyciela (jeśli trwa ona do 31 sierpnia), jak również na okres taki, jaki sam zaproponuje zainteresowanemu.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz