Ulga na bilety
Odpowiada
01.07.2013
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mieszkam w Warszawie, a pracuję w szkole w miejscowości, do której dojeżdżam warszawską komunikacją ZTM (dwoma autobusami) lub pociągiem.

Kupuję bilet miesięczny na przejazdy wszystkimi liniami, który daje mi też prawo do przejazdów pociągiem. Obecnie komunikacja miejska w Warszawie nie sprzedaje biletów miesięcznych na przejazdy jedną konkretną linią. Czy na dojazd do pracy przysługuje mi ulga? Co oznacza termin „komunikacja publiczna” – czy autobusy publiczne jeżdżące w Warszawie (ZTM – Zakład Transportu Miejskiego) zalicza się do takiej? Moje wątpliwości budzi fakt, iż nie ma biletów miesięcznych ani jednorazowych ze zniżką 37%. Jak mogę korzystać z tej ulgi?

ODPOWIEDŹ
:

Zgodnie z art. 4 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. DzU z 2012 r., poz 1138) do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione następujące osoby:

1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

2) nauczyciele akademiccy.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:

1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

2) nauczyciele akademiccy.

Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych.

Zgodnie z ową ustawą przez środki publicznego transportu zbiorowego należy rozumieć środki transportu wykorzystywane w transporcie kolejowym lub drogowym, w przewozie o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 228, poz. 1368).

Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, przy czym jest on odróżniony od komunikacji miejskiej, która oznacza gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo:

a) miasta i gminy,

b) miast, albo

c) miast i gmin sąsiadujących

– jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wobec powyższego należy uznać, ze ulga 37% przysługuje nauczycielom na transport kolejowy i transport PKS, ale nie na bilety ZTM.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz