Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
Odpowiada
18.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Witam. Mam pytanie. Czy nauczyciel odchodzący z dniem pierwszym września (2019 r.) na urlop na poratowanie zdrowia ma obowiązek udziału w sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej?

 

ODPOWIEDŹ

Czy nauczyciel odchodzący z dniem pierwszym września (2019 r.) na urlop na poratowanie zdrowia ma obowiązek udziału w sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej?

Odpowiedź:

Formalnie, dopóki nauczyciel jest pracownikiem szkoły jest obowiązany do uczestniczenia w radach pedagogicznych.

Uzasadnienie:

Czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest :

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, , w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Nauczyciele będący członkami rady pedagogicznej są zobowiązani do uczestnictwa w pracach rady pedagogicznej, czynnego udziału we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz w jej komisjach, do których został powołany, realizowania uchwał rady oraz składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. (art. 69 Prawa oświatowego).

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 2, art.  ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
  • art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 

Dariusz Skrzyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz