Tydzień pracy nauczyciela szkoły zaocznej
Odpowiada
19.02.2008PYTANIEW szkole funkcjonuje zarówno szkoła dzienna, jak i zaoczna. Art. 42 c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela wyraźnie stanowi, że nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.


Czy nauczycielowi pracującemu od poniedziałku do piątku oraz w soboty i/lub w niedziele (w ramach pensum) przysługuje wolny od pracy dzień w ciągu tygodnia?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (dalej: KN, tekst jednolity DzU 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Z kolei ust. 7 pkt 3 tego samego przepisu stanowi, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli szkół zaocznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym określa organ prowadzący szkołę.


Niezależnie od powyższego stosownie do dyspozycji art. 42 c ust. 1 i 2 KN nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Należy jednak pamiętać, że
nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego (art. 42 c ust. 2
in
fine).


Wobec powyższego nauczyciel pracujący zarówno w szkole dziennej, jak i zaocznej musi się liczyć z koniecznością świadczenia pracy we wszystkie dni tygodnia.


Łukasz Niedziela


aplikant adwokacki


– Kancelaria Radców Prawnych Adamczyk i Spółka


www.kancelaria-adamczyk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz