Termin zakończenia stażu, czynności stażowe w okresie zwolnienia lekarskiego
Odpowiada
31.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Staż - nauczyciel mianowany. 1 września 2021 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego. Od 16.05.2022 czyli na 15 dni przed zakończeniem stażu poszłam na zwolnienie lekarskie (złamana ręka). Dostarczyłam pracodawcy zwolnienie od 16.05.2022 do 30 czerwca 2022r (możliwe przedłużenie zwolnienia ze względu na rehabilitacje). Czy sytuacja ta (zwolnienie) zmienia termin zakończenia przeze mnie stażu? Czy przedłuża się okres stażu? Czy kończy się normalnie 31 maja 2022? . Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim można złożyć sprawozdanie dyrekcji i czy mogę złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz czy mogę podejść do egzaminu (przebywając na L4).

Odpowiedź:

Niestety opis pytania jest nieprecyzyjny. Raz jest mowa o stażu na stopień nauczyciela minowanego, raz na kontraktowego. Abstrahując od stażu na konkretnych stopień awansu zawodowego odniosę się do kwestii przedłużenia stażu. Obecnie (od 1 września 2022 r. planowane są zmiany w Karcie Nauczyciela w stopniach awansu zawodowego), ale póki co stosujemy poniższe rozwiązania.

Generalnie staż awansu zawodowego kończy się 31 maja (albo po 9 miesiącach albo po dwóch latach i 9 miesiącach). Jeżeli w okresie stażu awansu zawodowego nauczyciel korzysta z określonych okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy to ten okres nieobecności może wpłynąć na termin zakończenia stażu. 

Zasady związane przedłużeniem stażu awansu zawodowego rozstrzyga art. 9d ust. 5, ust. 5a Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dzieli nieobecności wpływające na termin zakończenia stażu na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą nieobecności w pracy z powodu:

  • pozostawania w stanie nieczynnym,
  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub
  • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem

(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela)

Wskazane nieobecności przedłużą staż wyłącznie wtedy, gdy trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.  Skoro w opisanej sytuacji w okresie stażu czyli od 16.05.2022 do 31.05.2022r nauczyciel korzystał ze zwolnienia lekarskiego nie ma on wpływu na termin zakończenia stażu – bo trwa nieprzerwanie krócej niż miesiąc.

Przebywając na zwolnieniu lekarskim również można złożyć sprawozdanie za okres stażu i przystąpić do egzaminu jeżeli zalecenia ze zwolnienia lekarskiego nauczyciela  i stan zdrowia nie stoją temu na przeszkodzie.

Podstawa prawna:

  • 9d ust. 5 i ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz