Termin rozpoczęcia stażu
Odpowiada
24.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dowiaduje się z Państwa interpretacji art. 9d ust 1 Karty Nauczyciela, że nauczyciel rozpoczyna staż zawsze z dniem 01 września , pomimo złożenia wniosku w terminie późniejszym, tj w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole i nie wiem czy Wasza interpretacja przepisu jest poprawna, bowiem interpretacja prawników MEN jest inna, tzn. nauczyciel rozpoczyna staż z dniem złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu. Stąd moje pytanie : czyja interpretacja w/wym.art. KN  powinna być stosowana  i przestrzegana ?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 9d ust.1 Karty Nauczyciela w brzmieniu do 31 sierpnia 2022 r. nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

W obiegu funkcjonują dwie interpretacje. Zgodnie z jedną z nich, staż zawsze rozpoczyna się 1 września, niezależnie od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek. Druga zaś przyjmuje, że staż rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku. Druga interpretacja jest o tyle bezpieczna dla nauczyciela, że nie będzie można postawić zarzutu niezrealizowania w pełni stażu, a takie ryzyko niesie za sobą uznanie, że staż zawsze rozpoczyna się 1 września.

Podstawa prawna:

  • 9d ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) – w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz