Świąteczne paczki w ramach funduszu socjalnego
Odpowiada
18.12.2008PYTANIEOd października 2008 roku jestem zatrudniona w szkole w charakterze pracownika obsługi. W grudniu jak co roku będą paczki dla dzieci pracowników z okazji świąt w ramach funduszu socjalnego. Czy mogę liczyć na paczkę mimo krótkiego czasu zatrudnienia w szkole? Po jakim okresie pracy będę mogła liczyć na trzynastkę?
ODPOWIEDŹKwestie dotyczące zasad tworzenia funduszu socjalnego w placówce oraz osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych reguluje Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (DzU z 1996 r., Nr 70, poz. 335; ostatnie zmiany DzU z 2005 r., Nr 249, poz. 2104). W artykule 3 rozdziału 2 „Tworzenie funduszu” określono, że
fundusz socjalny tworzony jest ze środków naliczanych od wynagrodzenia osobowego pracowników, wpływów z oprocentowania pożyczek, środków naliczanych od rocznego wynagrodzenia nauczycieli emerytów i rencistów.


Z kolei w art. 2 ust. 5 sprecyzowano, jakie osoby są uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego. Są to:


– pracownicy i ich rodziny,


– emeryci i renciści – byli pracownicy oraz ich rodziny.


Ponadto
ZFŚS działa na podstawie regulaminu, który wchodzi w życie w momencie podpisania go przez dyrektora szkoły oraz organizacje związkowe, o czym stanowi art. 27 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o Związkach Zawodowych (DzU z 1991 r., Nr 55 poz. 234; DzU z 1997 r., Nr 121, poz. 769).


Jeśli zatem w regulaminie ZFŚS nie ma zapisu, że korzystać z niego można dopiero na przykład po przepracowanym roku (a taki zapis może się znaleźć) nie ma przeciwwskazań do przyznania pracownicy paczki świątecznej dla dziecka. Tym bardziej, że fundusz tworzy się w roku poprzedzającym (w tym przypadku w 2007) i wylicza się go od wynagrodzeń osobowych. Jeśli więc dana osoba została przyjęta do pracy na miejsce innej osoby, to z tego etatu do tej pory naliczano środki na fundusz.


Jeśli chodzi o
trzynastkę, to zasady jej przyznawania reguluje Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU z 1997 r., Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). W art. 2 ust. 2 jest mowa, że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego (trzynastki) w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.


A zatem w opisanym przypadku, trzynastka będzie wypłacona dopiero w roku 2010 za rok 2009. Okres bowiem między październikiem a grudniem 2008 to tylko trzy miesiące, nieuprawniające do wypłacenia wynagrodzenia dodatkowego. Za rok 2008 pracownik mógłby otrzymać trzynastkę, jeśliby został zatrudniony przed lub z dniem 1 lipca (do końca roku byłoby wtedy sześć miesięcy).Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz