Świadczenie na start
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałbym skorzystać z darmowej porady nt. „dofinansowanie bezzwrotne jako pierwsza praca w szkole,, . Mam pytanie komu się należy dofinansowanie , czy tylko nauczycielowi , który rozpoczyna pierwszą pracę w życiu , którą jest praca pierwsza w szkole! Czy nauczycielowi, który rozpoczyna po raz pierwszy pracę w szkole, lecz pracował wcześniej w kilku firmach ,w różnych zawodach. Ja jestem nauczycielem dyplomowanym, na stażu księgowa odmówiła mi dwukrotnie dofinansowanie z tego powodu, iż pracowałem w innych firmach przed podjęciem pracy w szkole.. Prosiłbym o poradę bezpłatną, nie mogę znaleźć interpretacji w moim przypadku, nawet urzędnicy starostwa nie są zgodni,, tak, nie,, takie interpretacja prawa, boję się ,że dofinansowanie mogło mi już przepaść w czasie.

Odpowiedź:

Formalnie, przepisy dotyczące zasiłku na zagospodarowanie, mówiące m.in. o pierwszej pracy w szkole (art. 61 Karty Nauczyciela) zostały uchylone 31 sierpnia 2018 r. – to tam była mowa o pierwszej pracy zawodowej w szkole Obecnie obowiązują przepisy dotyczące świadczenia na start – art. 53a. Niemniej jednak zgodnie z art. 136  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1930) nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnili warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, określone w art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r., zachowują prawo do tego zasiłku. Nie znam dat, ale skoro nauczyciel posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, to minęło co najmniej 3 lata od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 3 lata to okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, a co za tym idzie nawet jeżeli nauczyciel był uprawiony do tego świadczenie skuteczne żądanie wypłaty już się przedawniło.

Uzasadnienie:

Obecnie nie ma już zasiłku na zagospodarowanie. Został zastąpiony świadczeniem na start ( art. 53a Karty Nauczyciela). W przepisach dotyczących zasiłku na zagospodarowanie były zasady dotyczące pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole. Nie oznaczało to, ze każda praca przed zatrudnieniem w szkole powodowała pozbawienie nauczyciela tego świadczenia. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole zaliczało się jedynie pracę po ukończeniu studiów przez nauczyciela i uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich. Niestety na podstawie przedstawionych informacji nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

W mojej ocenie, jeżeli nawet nie wypłacono zasiłku nauczycielowi, sprawa się przedawniła. Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że nauczyciel ma stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a zasiłek przysługiwał tylko nauczycielowi kontraktowemu. Przypominam, że świadczenia ze stosunku pracy przedawniają się po upływie trzech lat licząc od dany wymagalności.

 

Podstawa prawna:

  • 53a, art. 61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz