Stawka za doraźne zastępstwa nauczyciela
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem dyplomowanym o specjalności edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i informatyki ( te ostatnie to studia podyplomowe). Pod nieobecność nauczycieli dostaję przydział np. przyrody, biologii, fizyki, plastyki i je właśnie realizuję za nieobecnego nauczyciela jako zastępstwo doraźne. Czy stawka za godzinę zastępstwa to moja stawka jako nauczyciela dyplomowanego, czy jako stażysty , bo nie mam do tych przedmiotów kwalifikacji? Ja uważam , że jako dyplomowanego, ale kadry mają odmienne zdanie. Na jakie przepisy prawne należy się powołać?

Odpowiedź:

Ma Pani rację. Do prowadzenia doraźnych zastępstw nie potrzeba posiadać kwalifikacji. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. A to z jakiego pensum liczyć stawkę powinno wynikać z regulaminu wynagradzania.

Uzasadnienie:

Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Te godziny mogą być przydzielone niezależnie od kwalifikacji nauczyciela.

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 Karty Nauczyciela).

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa  w drodze regulaminu m.in. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela). W uchwale organu prowadzącego należy poszukać regulacji, która wskazuje czy wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw w takiej sytuacji należy wypłacić wynagrodzenie ustalone dla pensum, w ramach którego jest realizowane zastępstwo czy pensum obowiązujące nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • 30 ust. 6 pkt 2, art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz