Stanowisko dyrektora w dwóch szkołach
Odpowiada
14.02.2012
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy jedna osoba, w tych samych godzinach pracy może jednocześnie zajmować stanowisko dyrektora szkoły w dwóch szkołach (nie ma zespołu)?

Obie szkoły są w tym samym budynku. Czy jest to zgodne z przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Generalnie nie ma przeszkód prawnych, by ta sama osoba jednocześnie zajmowała stanowisko dyrektora w dwóch szkołach. W szczególności przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące zasad obsadzania stanowiska dyrektora szkoły nie zawierają uregulowań zakazujących zajmowania stanowiska dyrektora w więcej niż jednej szkole.

Niemniej jednak, mimo że nie ma przeszkód prawnych, by dana osoba jednocześnie zajmowała stanowisko dyrektora dwóch szkół, to jednak – biorąc pod uwagę zakres obowiązków dyrektora szkoły oraz jego odpowiedzialność za działanie szkoły - faktycznie trudno pogodzić pełnienie funkcji kierowniczych w więcej niż jednej placówce.

Ponadto nasuwają się wątpliwości tego rodzaju, że istnieje sprzeczność wynikająca z faktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły nauczycielowi, który, ze względu na realizację zadań dyrektora ma obniżony obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych po to, aby rzetelnie wykonywać obowiązki nauczyciela i dyrektora.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie jednego zespołu szkół pod jedną dyrekcją (tym bardziej, że szkoły mieszczą się w tym samym budynku). Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58 ustawy o systemie oświaty. Należy zwrócić uwagę, że ustawa wyklucza możliwość łączenia w zespół szkół tego samego typu. Być może z tego lub inne względu opisane szkoły nie tworzą zespołu.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz