Stan nieczynny a podjęcie zatrudnienia
Odpowiada
21.12.2009

PYTANIE

Nauczyciel mianowany był zatrudniony w dwóch miejscach pracy na dwóch umowach o pracę. Z jednego z nich został zwolniony.


Czy decydując się na przejście w stan nieczynny, mógłby kontynuować pracę w drugim miejscu zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Przejście w stan nieczynny jest szczególnym instrumentem prawnym będącym kołem ratunkowym dla nauczycieli przed rozwiązaniem z nimi stosunku pracy w sytuacji częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych lub planów nauczania, polegającym na pobieraniu wynagrodzenia bez świadczenia pracy (byciu zatrudnionym). Można jednak z tego skorzystać tylko zgodnie ze ściśle określonymi regułami.

W okresie przebywania w stanie nieczynnym nauczyciel może podjąć dodatkowe zatrudnienie. Nie może to być jednak każde zatrudnienie, a tylko takie, które wynika z konieczności realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodatkowo ten okres, nie może być dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z takim nauczycielem zawiera się odrębny stosunek pracy. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Ustawa odnosi się jedynie do sytuacji podejmowania zatrudnienia w czasie stanu nieczynnego, nie wspominając o przypadkach, kiedy nauczyciel jest już zatrudniony. Nie znaczy to jednak, że w takich sytuacjach nie mają zastosowania te przepisy.

Z uwagi na powyższe nauczyciel, któremu wręczono wypowiedzenie informujące o możliwości skorzystania ze stanu nieczynnego, a który jest w tym samym czasie zatrudniony w innej placówce, nie powinien skorzystać z tego prawa. W przeciwnym przypadku mogłoby to doprowadzić do bezpodstawnego pobierania wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), art. 20 ust. 8.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz