Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
Odpowiada
16.02.2009PYTANIEKiedy, w jakiej formie i na podstawie jakich przepisów dyrektor szkoły powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego?
ODPOWIEDŹNa mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz dyrektor ma obowiązek tworzenia planu nadzoru. Do 15 września opracowany przez dyrektora plan powinien być przedstawiony do wiadomości radzie pedagogicznej i radzie rodziców. Plan nadzoru i sprawozdanie z jego realizacji może mieć dowolną formę. Proponuję prostą konstrukcję z wykorzystaniem tabel, co znacznie ułatwi dokonywanie oceny jego realizacji. Dyrektor szkoły przedstawia sprawozdanie z realizacji planu nadzoru radzie pedagogicznej i radzie rodziców obligatoryjnie przed zakończeniem każdego roku szkolnego. W praktyce stosuje się podsumowanie realizacji planu za pierwsze i drugie półrocze (na radzie plenarnej w styczniu i czerwcu) oraz całościowe sprawozdanie na radzie sierpniowej.


Informacja o realizacji planu nadzoru powinna zawierać (§ 7 ust. 4):


1. Zakres wykonania planu


a) przeprowadzonych badań,


b) hospitacji,


c) szkoleń;


2. Wnioski ze sprawowania nadzoru


a) wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków (z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych) oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,


b) ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami;


3. Podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.


Przykładowe sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze 2008/2009 r.Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz