Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
Odpowiada
26.06.2009PYTANIECzy można skrócić staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Jeśli tak, to co trzeba zrobić?
ODPOWIEDŹW obecnym stanie prawnym skrócenie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego jest możliwe w dwóch przypadkach. Zgodnie z artykułem 9c ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
nauczyciel mianowany legitymujący się co najmniej tytułem naukowym doktora ma prawo do skrócenia stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego do roku i 9 miesięcy. Drugi przypadek dotyczy
nauczycieli skierowanych do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych. Po powrocie do kraju nauczyciele tacy na podstawie art. 9d ust. 9 Karty Nauczyciela mają prawo przy ubieganiu się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego do skrócenia stażu również do jednego roku i 9 miesięcy.


W momencie składania wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego należy zwrócić się o skrócenie stażu, najlepiej podając podstawę prawną (np. posiadanie tytułu naukowego doktora). Prośba o skrócenie stażu powinna znaleźć się w samym wniosku, a więc musi mieć formę pisemną. Do wniosku można dołączyć dokument potwierdzający prawo do skrócenia stażu, jednakże nie jest to konieczne, gdy dyrekcja szkoły posiada stosowny dokument (np. w teczce personalnej znajduje się złożony wcześniej odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego doktora). Dalsza procedura, jak również terminy związane z awansem, są takie same jak w przypadku stażu odbywanego w normalnym wymiarze, czyli dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć, zatwierdza plan rozwoju zawodowego (lub oddaje go do poprawy, a nauczyciel poprawiając plan rozwoju zawodowego, jest zobowiązany uwzględnić wskazane poprawki), a tym samym akceptuje skrócenie stażu. Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości odmowy skrócenia stażu nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego w przytoczonych powyżej sytuacjach. Należy pamiętać, że opracowując plan rozwoju zawodowego mimo skrócenia stażu, należy spełnić wszystkie warunki konieczne do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zawarte w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz