Rozwiązanie stosunku pracy z powodu zmniejszenia liczby klas
Odpowiada
07.08.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) można rozwiązać stosunek pracy zawarty na czas nieokreślony z powodu zmniejszenia liczby klas?

Odpowiedź:

Tak. Przywołana podstawa prawna jest wystarczająca, ale tylko w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.

Natomiast w wypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy niezależnie od tego, czy podstawą jego zatrudnienia jest mianowanie czy umowa o pracę, podstawą rozwiązania stosunku pracy w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów (klas) w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć będzie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.).

Wypowiedzenie przez dyrektora szkoły stosunku pracy powinno zawierać uzasadnienie (zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela). Należy w nim możliwie precyzyjnie wskazać przyczynę takiej decyzji – tym wypadku będzie ona dotyczyła zmian organizacyjnych skutkujących zmniejszeniem liczby klas.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz