Rozpoczęcie stażu
Odpowiada
09.02.2009PYTANIECzy jest zapis w aktach prawnych mówiący o tym, po ilu latach niewykonywania zawodu nauczyciela traci się uprawnienia?


Jestem nauczycielem kontraktowym. Po nadaniu tego stopnia przepracowałam (zgodnie z przepisami) w szkole dwa lata i rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Po roku odbywania stażu rozwiązałam umowę o pracę i zaczęłam pracować w innym zawodzie. Czy, gdybym chciała podjąć pracę jako nauczyciel, muszę znów przepracować dwa lata, by móc rozpocząć od nowa staż na nauczyciela mianowanego?
ODPOWIEDŹZgodnie z artykułem 9d ust. 4 Karty Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od momentu uzyskania tego stopnia awansu zawodowego. Obecne regulacje Karty Nauczyciela nie przewidują utraty kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przypadku przerw w wykonywaniu tego zawodu. Podobnie jest ze stopniem awansu zawodowego, który nadawany jest na stałe, gdyż przepisy nie przewidują jego utraty (chyba że z powodu błędów formalnych).


Wobec tego, jeśli przepracowała Pani już dwa lata w szkole jako nauczyciel kontraktowy, to może Pani rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego, czyli na stopień nauczyciela minowanego. Przerwa w wykonywaniu zawodu nauczyciela w tej sytuacji nie ma znaczenia. Jeśli będzie spełniała Pani wymagania zawarte w artykule 9d Karty Nauczyciela, to po powrocie do pracy w szkole może Pani rozpocząć ponownie staż.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz