Roszczenie o ponowne zatrudnienie
Odpowiada
23.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Dzień dobry, Jestem nauczycielką dyplomowaną i w obecnej placówce przepracowałam 6 lat na umowę na czas określony, kończącą się 31 sierpnia 2019r.. Od trzech lat pracowałam na pełnym etacie, a od ubiegłego roku przydzielono mi wychowawstwo. Jednak Dyrekcja nie podpisała ze mną umowy na czas nieokreślony, mimo mojej prośby, co skutkowało m.in. odrzuceniem mojego wniosku o pożyczkę z zakładowego funduszu, a jestem matką samotnie wychowującą córkę. W lutym tego roku Dyrektor obiecał zatrudnienie mnie od września na czas nieokreślony, a wiosną potwierdził, że każdy będzie miał 1,5 etatu( pracujemy w liceum). Jednak kilka dni temu Dyrektor,spotykając mnie przypadkiem w szkole, oświadczył, że podpisze ze mną umowę na czas nieokreślony, ale w niepełnym wymiarze, tłumacząc to kłopotami z utworzeniem pierwszych klas. Jednak dowiedziałam się od kolegi z innej placówki, że mój dyrektor już w czerwcu podpisał z nim umowę o pracę w naszej placówce, za porozumieniem stron (oczywiście kolega uczy polskiego tak, jak ja). Nadmieniam, że nigdy nie miałam żadnych formalnych, ani nieformalnych uwag, związanych z moją pracą, choć Dyrektor nie lubi mnie. Nawet teraz niem jestem pewna ,czy będę pracować, bo przez ostatnie lata umowę do podpisu dostawałam zwykle 2 lub 3 września. Dziękuję i pozdrawiam

 

Odpowiedź:

Nauczyciel musiałby wykazać, że w dacie zawarcia kolejne umowy terminowej - tej która rozwiązała się 31 sierpnia 2019 r. . istniały okoliczności przemawiające za zatrudnieniem na czas nieokreślony albo że obecnie istnieją warunki do przydzielenia pełnego etatu.

Uzasadnienie:

Forma zatrudnienia nauczyciela zależy, co do zasady, od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel dyplomowany powinien być zatrudniony na podstawie mianowania, chyba, że nie ma dla niego pełnego etatu to na podstawie umowy o pracę, ale na czas nieokreślony (art. 10 ust 5 i 6 Karty Nauczyciela).  Wyjątkowo, wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela można nauczyciel dyplomowanego zatrudnić na umowę na czas określony (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). Zasadność dokonania wyboru art. 10 ust. 7 KN jako podstawy zatrudnienia ocenia się na czas zawarcia umowy o pracę na czas określony, czyli w dacie kiedy była zawierana (ta która rozwiązała się 31 sierpnia 2019 r.). W normalnych okolicznościach  uległa rozwiązaniu z upływem terminu, na jaki została zawarta. Gdyby jednak ze szczegółowej analizy dotyczącej funkcjonowania szkoły w tej dacie (liczba klas, liczba godzin lekcyjnych z języka angielskiego i historii, liczby etatów nauczycieli tych specjalności, czasu nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowości pracy szkoły, zasady nieprzydzielania godzin przedmiotu w jednej klasie dwóm nauczycielom) wynikało, że już wtedy dyrektor powinien był zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony, nauczyciel mógłby wystąpić z powództwem o ustalenie, że jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, w tym, że w czasie zatrudniania zaistniały warunki do przekształcenia podstawy zatrudnienia na mianowanie. Natomiast nauczyciel musiałby wykazać wszystkie ww. okoliczności w postępowaniu przed sądem pracy. Dodatkowo należałoby zgłaszać dyrektorowi gotowość pracy w pełnym wymiarze zajęć, aby z ewentualnego podpisania umowy w niepełnym wymiarze zajęć nie wynikało, że nauczyciel zgadza się na zmianę warunków pracy.

Podstawa prawna:

  • 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz