Rodzaj umowy z nauczycielem wspomagającym
Odpowiada
18.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry Jestem nauczycielem wspomagającym w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej. Pracuję tam od 4 lat i co roku podpisuję umowy na czas określony. Dyrekcja twierdzi, że w szkołach ogólnodostępnych nie zatrudnia się nauczycieli wspomagających na czas nieokreślony, tłumacząc to organizacją roku szkolnego i potrzebami. Czy faktycznie w przypadku nauczycieli takich jak ja, nie stosuje się przepisów, który mówi o przekształceniu umowy na czas nieokreślony po upływie 36 miesięcy zatrudnienia? Bardzo proszę o poradę.

Odpowiedź:

Do nauczycieli wspomagających również stosuje się przepisy Karty Nauczyciela mówiące o limicie umów terminowych z nauczycielem (36 miesięcy). Po ich przekroczeniu należy nawiązać stosunek pracy z nauczycielem wspomagającym na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania.

Uzasadnienie:

Rodzaj umowy zależy od stopnia awansu zawodowego i faktu dysponowania określoną ilością godzin. W praktyce najczęściej nauczyciel wspomagający jest zatrudniany zgodnie z organizacją nauczania na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela na umowę o pracę na czas określony. Przepisy nie wskazują  na jaki konkretnie okres zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Skoro jednak takie zatrudnienie jest uzasadnione organizacją nauczania, to należy przyjąć, że nauczyciel powinien być zatrudniony na okres nie dłuższy niż istnieją potrzeby wynikające z organizacji nauczania. Zatem w praktyce umowa ta powinna być zawarta na okres wskazany w orzeczeniu.

Jednak do takich umów stosuje się zasady związane z zatrudnianiem na umowę terminową. Zgodnie z nimi umowa terminowa zawarta w związku  z organizacją nauczania podlega limitowaniu czasowemu – maksymalnie łącznie na 36 miesięcy z jednym pracodawcą. Po przekroczeniu tego limitu z dniem następującym po upływie tego okresu umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony bez względu na opinie czy stanowisko dyrektora w tej sprawie. A jeżeli nauczyciel jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym to przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania (w przypadku pełnego etatu) lub w umowę na czas nieokreślony (w przypadku niepełnego etatu). Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 12 – 16 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz