Rekolekcje w czasie doraźnych zastępstw
Odpowiada
17.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W szkole odbywały się rekolekcje. Wicedyrektor wykreśliła moje nadgodziny w czasie kiedy dzieci były w Kościele ponieważ nie odbywałam wtedy zajęć z matematyki. W czasie rekolekcji pełniłam dyżur w świetlicy, zajmowałam się dziećmi, które nie chodzą na religię. To nie były moje godziny pracy, nadgodziny mam ponieważ w szkole nie ma nauczyciela matematyki. Pracuję na cały etat w świetlicy (24h) + 9h stałych nadgodzin z informatyki oraz 10h nadgodzin doraźnych z matematyki - w czasie tych doraźnych godzin były rekolekcje. Nie mam za to zapłacone. Czy wicedyrektor ma racje? Byłam w pracy, pracowałam, a siedziałam za darmo. Uciekło mi 10h.

Odpowiedź:

Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek (§ 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach).

Dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli, tym bardziej, że nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w drodze z i na rekolekcje (rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). W opinii MEN nauczyciel w tym czasie pozostaje w gotowości do pracy, a więc przysługuje mu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, czy godziny doraźnego zastępstwa - https://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/61F03DC6

Nauczyciel może być pozbawiony możliwości przepracowania godzin ponadwymiarowych, czy doraźnych zastępstw ale korzysta z przepisów dotyczących pracowników pozostających w gotowości do pracy. Tym samym godziny przypadające w dniach rekolekcji, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jak zajęcia faktycznie odbyte. Jeżeli dyrektor nie wypłaca za te godziny nie pozostaje nic innego jak złożenie pozwu do sądu pracy, ewentualnie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, która jeszcze raz zweryfikuje prawo nauczyciela do wynagrodzenia za te godziny.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: 2020 r. poz. 1604),
  • 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz.U. tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 983).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz