Realizowanie stażu na dyplomowanego po 1 września 2022 r.
Odpowiada
15.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Chciałam Państwa prosić o poradę w sprawię stażu.

Od 1 września 2019 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który miał się zakończyć 31 maja 2022r. Ze względu na ciążę, od 20 stycznia 2021r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, a potem od dnia porodu (10 sierpnia 2021 r.) na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który zakończył się 8 sierpnia 2022r. Obecnie przebywam na urlopie uzupełniającym.

Czy w tej sytuacji muszę rozpoczynać staż od nowa? Moja ciągła nieobecność w pracy przekroczyła rok i 6 miesięcy, ale staż zakończyłabym 31 maja, więc w czasie krótszym niż rok i 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Nie musi Pani rozpoczynać stażu od nowa. Dyrektor powinien przedłużyć Pani staż o okresy nieobecności, bo nie są nieprzerwanie dłuższe niż 1 rok i 6 miesięcy. Przypominam, że bierzemy tylko pod uwagę okresy nieobecności w okresie stażu czyli między 1 września 2019 r. a 31 maja 2022 r. Urlop uzupełniający jest okresem stażu. Nadmieniam, że w związku ze zmianą zasad awansowania nauczycieli od 1 września 2022 r. na mocy przepisów przejściowych nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. Czyli realizuje Pani awans wg dotychczasowych regulacji.

Podstawa prawna:

  • 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9d ust. 5 i ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz