Rada pedagogiczna po dyżurze nocnym
Odpowiada
07.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy dyrektor ma prawo wymagać od wychowawcy internatu obecności na radzie pedagogicznej, która odbywa się dzień po jego dyżurze nocnym, po którym przysługuje mu dzień wolny.

Odpowiedź:

Nie. Stosownie do § 2 ust. 2 z  17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych może być realizowany także w porze nocne. Nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawczych w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin. Zapis ten wskazuje, iż nie jest możliwa praca wychowawcy w tej samej dobie, w której pracował co najmniej 8 godzin w nocy. Po dyżurze nocnym wychowawcy należy się dzień wolny i nie można wychowawcy obligować do uczestnictwa w zebraniu rady pedagogicznej.

Podstawa prawna:

  • 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
  • 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 52, poz. 550).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz