Publikacja artykułu w czasopiśmie - awans zawodowy
Odpowiada
12.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Jednym z zadań do realizacji jest opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji. Napisałem artykuł do magazynu \"The Teacher\", jest to miesięcznik. Czy artykuł opublikowany w magazynie spełnia wymogi ww. zadania?

Odpowiedź:

Moim zdaniem tak, ale ostateczna ocena należy do komisji kwalifikacyjnej powołanej przez kuratora.

Uzasadnienie:

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli jednym z warunków niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest m.in. opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji. Wymaganie to ma charakter fakultatywny, należy potwierdzić realizację co najmniej dwóch z czterech zadań, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy publikacje, o których mowa w pytaniu potwierdzają realizację tego wymagania. Ponieważ do oceny spełnienia przez nauczyciela wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego uprawniona jest jedynie komisja kwalifikacyjna powołana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ocena merytoryczna dorobku nauczyciela ubiegającego się o awans i związana z tym ocena spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnie awansu zawodowego, o których mowa w rozporządzeniu, leży w gestii komisji powoływanej przez właściwy organ.

Podstawa prawna:

  • 8 ust. 3 pkt 4 lit d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2200).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz