Przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolu
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie przygotowania pedagogicznego. Okazało się po 8 latach pracy jako nauczyciel przedszkolny, że nie posiadam pp. Wg. Rozporządzenia przygotowanie pedagogiczne ma być odpowiednie do kierunku (specjalności). Ukończyłam: Licencjat z kierunku Pedagogika, praca socjalna, magisterium z kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe na kierunku Pedagogika, wczesnoszkolna i przedszkolna. Chce nadal pracować jako nauczyciel przedszkolny. Jakie przygotowanie muszę nabyć, do jakich studiów? Wszystkie uczelnie oferują ogólne przygotowanie, do przedmiotów zawodowych lub dla psychologów.

Odpowiedź:

Przez przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Zatem mogą to być studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny.

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 2, § 12 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz