Przerwy w stażu awansu zawodowego
Odpowiada
10.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W tym roku szkolnym kończę staż na nauczyciela dyplomowanego. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim,  które trwa 30 dni. Czy po tym zwolnieniu mogę iść na kilka dni na urlop wypoczynkowy, a następnie ponownie na L4,  aby nie przedłużać stażu?  Czy to nie będzie policzone jako obecność dłuższa niż miesiąc?

Odpowiedź:

Nie. Okres urlop wypoczynkowe jest formalnie okresem stażu.

Do nauczycieli którzy kończą awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego na starych zasadach, czyli tych obowiązujących przed 1 września 2022 r. , stosujemy przepisy art. Art. 9d ust. 5 i ust. 5a, które odnoszą się do kwestii przedłużania staży awansu zawodowego.

I tak w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy m.in. z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.  Urlop wypoczynkowy nie wpływa na termin zakończenia stażu. Zatem jeżeli nauczyciel skorzysta ze zwolnienie lekarskiego nie dłuższego niż miesiąc, a następnie z urlop wypoczynkowego i znowu skorzysta ze zwolnienia lekarskiego nie dłuższego niż miesiąc to staż nie zostanie przedłużony.

Warto pamiętać, że błędne ustalenie terminu zakończenia stażu może spowodować, że nauczyciel nie zrealizuje go w pełnym wymiarze co może stanowić podstawę odmowy nadania stopnia awansu zawodowego .

W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do terminu zakończenia stażu nauczyciela należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora), który sprawuje także nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół (art. 9h ust.1  pkt 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 9d ust. 5 i 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Co jeśli jestem nauczycielem mianowanym od 2020 roku. W związku z narodzinami córeczki, od 2020 roku do 2022 byłam na L4 i urlopie wychowawczym. Ostatni rok przepracowałam w szkole na pełnym etacie. Minęły 3 lata od uzyskania stopnia mianowania… jak będzie wyglądał mój awans na nauczyciela dyplomowanego? Wystarczy 3 i 9 m-cy?? Kiedy mam złożyć wniosek i kiedy odbyłby się potencjalny egzamin??

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz