Przeprowadzanie lekcji otwartych przez nauczycieli
Odpowiada
10.02.2010

PYTANIE

Czy do obowiązków nauczyciela należy przeprowadzanie lekcji otwartych – pokazowych?


ODPOWIEDŹ

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2003 r. nr 118, poz. 1112) w art. 6 wymienia obowiązki nauczyciela, do których należą między innymi: rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Wśród różnorakich obowiązków nauczyciela wymienić należy prowadzenie lekcji, spotkania z rodzicami, uczestnictwo w radach pedagogicznych, doskonalenie zawodowe, uczestnictwo w komisjach rady, realizacja obowiązków w danym roku szkolnym (np. przygotowanie akademii), uczestnictwo w zespołach przedmiotowych czy samokształceniowych.

Te ostatnie to zespoły złożone z nauczycieli przedmiotów pokrewnych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych czy artystycznych. W ramach działania zespołów nauczyciele winni cyklicznie odbywać spotkania, na których korelują działania, opracowują nowości na przykład zmiany w podstawie programowej. Mogą też zrealizować lekcję otwartą, czy inaczej pokazową. Aczkolwiek, chęć podzielenia się swoim doświadczeniem z kolegami, młodszymi stażem zależy wyłącznie od dobrej woli nauczyciela. Często doradcy metodyczni proszą doświadczonych nauczycieli o lekcje otwarte, celem przybliżenia innym warsztatu pracy doświadczonego pedagoga.

Z tym, że realizacja lekcji otwartych jest korzystna z punktu widzenia nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593) mówi o przedstawieniu dowodów na umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Właściwie lekcja pokazowa jest tego dobrym przykładem.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz