Przepisy o ocenianiu
Odpowiada
10.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy to rozporządzenie jeszcze obowiązuje czy jest coś nowszego. Zgodnie § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Konkretem jest ocena z Wychowania Fizycznego.

Odpowiedź:

Obecnie szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określa statut szkoły (art. 98 Prawa oświatowego). A przepisami rangi rozporządzenia są regulacje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz