Prowadzenie „Małej Szkoły” a awans zawodowy
Odpowiada
30.07.2009PYTANIEJestem nauczycielem kontraktowym i jednocześnie prowadzę „Małą Szkołę”.


Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do kogo mam złożyć wymagane dokumenty? Kto ma powołać komisję egzaminacyjną?
ODPOWIEDŹDo osób, które prowadzą między innymi „Małe Szkoły” w sprawach awansu zawodowego w szczególności mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące tej problematyki, czyli art. od 9 do 9i Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Jednakże należy stwierdzić, że osoba która prowadzi w ramach działalności gospodarczej placówkę oświatową i jest jednocześnie jej organem prowadzącym nie podlega przepisom Karty Nauczyciela. Dlatego kluczowe jest ustalenie, na jakiej podstawie zatrudniona jest osoba pragnąca ubiegać się o awans, a jednocześnie będąca organem prowadzącym „Małą Szkołę”. Z zasady nie jest możliwa sytuacja, aby jednocześnie być nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela i organem prowadzącym. Miałaby wtedy miejsce kolizja interesów. Taka osoba byłaby sama dla siebie pracodawcą, a to nie jest możliwe w świetle przepisów Karty Nauczyciela. Dlatego do każdej tego typu sprawy należy podchodzić indywidualnie. Karta Nauczyciela wskazuje w art. 9h ust. 1 pkt 1, że nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz powołane przez nie komisje, sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli kurator oświaty. Właśnie do niego należy zwracać się z wszelkimi wnioskami o rozstrzygnięcie prawne w omawianej sprawie.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz