Prawo autorskie w szkole
Odpowiada
15.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry. W nadchodzącym roku szkolnym będę prowadził zajęcia dodatkowe z wybranego przedmiotu w trybie online, w ramach kształcenia na odległość, na platformie edukacyjnej. Jako jedno ze źródeł wiedzy dla uczniów chciałbym umieszczać fragmenty podręczników OPERONu. Czy muszę posiadać odrębną zgodę Wydawnictwa na wykorzystanie materiałów? Czy będzie zgodne to z prawem autorskim? 

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych instytucje oświatowe mogą korzystać na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów. Zgodnie z ustępem 2 przywołanego artykułu w przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie o którym była mowa, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez podmiot, który ze wspomnianych materiałów korzysta.
Zgodnie z przywołaną regulacją nauczyciel ma prawo do udostępniania pomocy naukowych swoim uczniom również za pośrednictwem drogi elektrocznicznej – chmury, e-meil, platformie edukacyjnej. Jednakże należy pamiętać, że treści te powinny zostać udostępnione ściśle określonemu kręgowi uczniów (np. w danym oddziale, grupie uczniów biorących udział w zajęciach). Należy również zwrócić uwagę, że art. 27 przywołanej ustawy pozwala na udostępnianie uczniom dzieła jedynie we fragmentach. Udostępniony materiał ma ilustrować prowadzone zajęcia.
Mając na uwadze powyższe, w mojej opinii będzie mógł Pan korzystać z fragmentów podręcznika podczas zajęć, jeżeli zostaną spełnione wskazane wyżej warunki, czyli prowadzi Pan zajęcia w celu dydaktycznym w ramach działalności oświatowej szkoły, dla ustalonej grupy uczniów i będą one służyły ilustrowaniu realizowanych treści.

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz