Praktyki zawodowe
Odpowiada
03.08.2011
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Jestem wychowawczynią mającą w klasie ucznia, którego ojciec przebywa za granicą.

Mam pytanie dotyczące praktyki miesięcznej w technikum informatycznym, czy uczeń może odbywać miesięczną praktykę w Stanach Zjednoczonych? Wydaje mi się, że – zgodnie z przepisami – nie. Dodam, że uczeń deklaruje uregulowanie kosztów związanych z tą sprawą.

ODPOWIEDŹ

Praktyki zawodowe są jedną z form praktycznej nauki zawodu.

Praktyczna nauka zawodu została uregulowana w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz w wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 244, poz. 1626).

Przepisy nie ograniczają wprost miejsca odbywania praktyk zawodowych do terytorium Polski. Jednakże z brzmienia niektórych przepisów rozporządzenia można wnosić, że wydający je minister miał na myśli praktyki zawodowe w kraju.

W szczególności chodzi o § 9 ust. 2, który dotyczy refundowania pracodawcy pewnych świadczeń na rzecz instruktorów praktycznej nauki i uczniów. Sposoby obliczania wysokości świadczeń odpowiadają bowiem polskim realiom i mogą okazać się nie do przyjęcia dla pracodawcy zagranicznego.

Szkoła, jako organizator praktycznej nauki zawodu uczniów, zawiera umowę z podmiotem, np. z pracodawcą, u którego odbywa się praktyczna nauka zawodu. Umowa powinna określać w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem powołanego wyżej § 9 rozporządzenia. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu i współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (§ 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia). Zajęcia z uczniami prowadzą instruktorzy praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli albo w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu (§ 10 rozporządzenia).

Wydaje się, że cytowane przepisy wykluczają możliwość odbycia praktyki zawodowej poza granicami kraju. Chodzi oczywiście o obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w ramach podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Czym innym są bowiem praktyki zagraniczne realizowane w ramach wymiany między szkołami czy też w ramach programów z udziałem środków unijnych

Krystyna Więcławska-Stysz prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz