Praca podczas urlopu zdrowotnego
Odpowiada
21.04.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Jestem zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze godzin jako nauczyciel oraz w niepełnym wymiarze (6 godzin) jako logopeda. Mam zamiar udać się na urlop zdrowotny. Czy w trakcie jego trwania będę mogła pracować jako logopeda w swoim prywatnym gabinecie, który chcę otworzyć?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź brzmi – nie. W art. 73 ust. 7 KN stwierdza, że w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lipca 2005 r. (II PZP 5/05).

Z przepisu wynika ogólny zakaz podejmowania działalności zarobkowej – realizowanej tak w formie stosunku pracy, jak i w innej formie (np. działalności gospodarczej).

Zatem nauczyciel korzystając z urlopu dla poratowania zdrowia, nie może prowadzić działalności zarobkowej polegającej na świadczeniu usług logopedycznych w jakiejkolwiek formie.

Powinien również dostarczyć zwolnienie lekarskie na stosunek pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (6 godzin jako logopeda) przed skorzystaniem z urlopu dla poratowania zdrowia. Skoro został skierowany na urlop zdrowotny, to oznacza, że jego stan zdrowia uprawnia do przebywania na zwolnieniu lekarskim. Taka interpretacja wynika z zakazu pracy w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz