Praca nauczyciela wspomagającego
Odpowiada
27.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Otrzymałam w roku szkolnym etat nauczyciela wspomagającego dla dwójki dzieci. Jedno ze sprzężeniem ,drugie z autyzmem. Jak pogodzić pracę przy tych dzieciach , w przypadku gdy będę musiała wyjść z lekcji z jednym dzieckiem to co z drugim dzieckiem zrobić też go zabrać ze sobą czy zostawić w klasie? Proszę o odpowiedź prawną, czy prawidłowo jest zorganizowany proces nauczania dla tych dzieci. ?

Odpowiedź:

Zasady związane z organizacją pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia z udziałem nauczyciela współorganizującego proces edukacji powinny być określone w IPET (indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym), również te dotyczące doraźnej, indywidualnej opieki nad dzieckiem. Należy takie kwestie ustalić z zespołem nauczycieli i specjalistów podczas okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia. Wymaga tylko współpracy nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne i nauczyciela współorganizującego proces edukacji.

Podstawa prawna:

  • 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
  • 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz