Praca nauczyciela w dni wolne od zajęć
Odpowiada
14.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem języka angielskiego. W szkole podstawowej mam większość etatu, w przedszkolu 4 godziny. Czy w takie dni jak Dzień Edukacji Narodowej, przerwa świąteczna lub dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych powinnam realizować język angielski w przedszkolu?

Odpowiedź:

Tak. Wskazane dni nie są wolne od zajęć a od d zajęć lekcyjnych

Uzasadnienie:

Dzień Edukacji Narodowej, przerwa świąteczna lub dni dyrektorskie są okresem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów. Zasada ta nie może mieć jednak wpływu na przebieg zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w przedszkolu, a także na czas pracy pracowników - zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych.

Obowiązkiem dyrektora oraz nauczycieli jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki w przedszkolu. Skrócenie dnia pracy jest w takiej sytuacji niedopuszczalne, ponieważ nie przewiduje tego żaden przepis prawa, a poza tym stanowiłoby to oczywiste naruszenie jednego z najistotniejszych obowiązków dyrektora przedszkola.

Podstawa prawna:

  • 42, art. 64, art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Opublikowano 14.01.2022

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz