Praca nauczyciela logopedy w dni wolne od zajęć
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem zatrudniona w szkole podstawowej na stanowisku logopedy (cały etat 22h). W szkole są oddziały zerowe, w których prowadzę zajęcia logopedyczne w ramach mojego etatu. Pracując kilka lat nigdy nie kazano mi przeprowadzać zajęć w zerówkach podczas ferii zimowych czy wakacyjnych oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole. Dopiero w tym roku szkolnym dyrekcja kazała prowadzić zajęcia w przedszkolu 14 października (szkoła miała dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Czy jest to zgodne z prawem? Czy mogę się spodziewać pracy w ferie?

Odpowiedź:

Ferie zimowe i letnie są dla Pani okresem urlop wypoczynkowego, a zatem dyrektor nie może Panią zobowiązać do pracy. Jest tutaj jednak wyjątek. Zgodnie z art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

  • przeprowadzania egzaminów;
  • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  • opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Jeżeli chodzi o prace w dniu wolnym od zajęć (14 października) to formalnie dla nauczyciela jest to dzień pracy. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (art. 74 Karty Nauczyciela). Zasada ta nie może mieć jednak wpływu na przebieg zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w oddziale przedszkolnym, a także na czas pracy pracowników - zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Formalnie dla nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej jest dniem pracy.

Podstawa prawna:

  • 42, art. 64, art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz