Praca na urlopie wychowawczym
Odpowiada
06.08.2010

PYTANIE

Jestem nauczycielką zatrudnioną w dwóch szkołach, w jednej na pełen etat, a w drugiej na 5/18 etatu. Niebawem kończę urlop macierzyński.


Czy mogę wziąć urlop wychowawczy tylko w jednej ze szkół, w tej, gdzie mam zatrudnienie na 18 godzin, a pracować w tej drugiej?

ODPOWIEDŹ

Tak. W czasie urlopu wychowawczego nauczyciel ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie

W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Dotyczy to również kwestii zatrudnienia nauczyciela na urlopie wychowawczym. Zgodnie z art. 1862 k.p. w czasie urlopu wychowawczego nauczyciel ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W razie ustalenia przez dyrektora, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, wzywa nauczyciela do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Oznacza to, że nie ma zakazu pracy w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, kluczowe znaczenie ma natomiast to, czy nie ucierpi na tym faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem. Nie jest też wymagana zgoda pracodawcy na podjęcie zatrudnienia w okresie przebywania na urlopie wychowawczym.

W sytuacji opisanej w pytaniu nauczycielka może w czasie urlopu wychowawczego w jednej szkole (cały etat 18/18) podjąć pracę lub ją kontynuować w innej szkole (praca w niepełnym wymiarze 5/18), jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli dyrektor szkoły, w której nauczycielka korzysta z urlopu wychowawczego ustali, że nie opiekuje się dzieckiem, może zażądać jej powrotu do pracy.

Należy pamiętać, że podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie korzystania z urlopu wychowawczego pozbawia dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy oświadczeniach rodzinnych).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), art. 1862.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), art. 10 ust. 5 pkt 3.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz