Postępowanie kwalifikacyjne po zmianie placówki
Odpowiada
05.07.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W związku z projektem zmiany ustawy Karty nauczyciela oraz innych ustaw - staż dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego ulega skróceniu do 12 miesięcy - jeżeli rozpoczęli go 1 września 2018 roku. Przed opublikowaniem projektu złożyłem wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Dodatkowo zrealizowałem wszystkie punkty planu rozwoju zawodowego. Czy w związku z tym postępowanie kwalifikacyjne będę odbywał w szkole w której rozwiązuje stosunek pracy na mocy porozumienia stron z dniem 31 sierpnia 2019 r. czy już w nowej placówce gdzie będę zatrudniony od 1 września.

Odpowiedź:

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęty w 1 września 2018 r. zakończy się w dniu 31 sierpnia 2019 r. problem w tym, że 1 września nauczyciel już nie będzie pracownikiem szkoły gdzie realizował staż, zatem dyrektor nie może ocenić stażu pracy oraz przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne przed jego zakończeniem (jeszcze w lipcu i sierpniu). W takiej sytuacji należy zwrócić się o rozstrzygniecie sprawy do właściwego kuratora.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji Karty Nauczyciela od 1 września 2019 r. nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go już po 12 miesiącach, czyli 31 sierpnia 2019 r. (art. 9 przepisów nowelizujących Kartę). Oznacza to, że nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. zakończą go 31 sierpnia 2019 r.

Problem w tym, że nie ma przepisów regulujących sytuacje przejściową związaną ze skróceniem awansu na stopień nauczyciela kontraktowego powiązanego z jednoczesną zmianą pracodawcy.

Skoro w opisanej sytuacji umowa z nauczycielem stażystą na okres stażu została zawarta na 2 lata szkole i w trakcie tego stażu nauczyciel zmienia pracodawcę, to może dotychczasowy staż zaliczyć u nowego pracodawcy jeżeli podejmie zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Problem w tym, że po zakończeniu stażu 31 sierpnia nauczyciel już nie będzie pracownikiem szkoły gdzie rozpoczął staż i dyrektor nie będzie mógł mu wystawić ocenę pracy, żeby ten okres stażu został zaliczony w innej placówce.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (czyli obecnych).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, wymagających rozstrzygnięcia prawnego można zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką (art. 9h ust 1 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 9, art. 11 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w wersji przyjętej przez Senat).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz