Posiedzenie rady pedagogicznej
Odpowiada
03.08.2014
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Dyrektor zwołał posiedzenie rady pedagogicznej niezgodnie z regulaminem. Nauczyciele na piśmie zgłosili uwagi o niezgodności. Od złożenia pisma minął już miesiąc, a dyrektor udaje, że nie ma sprawy. Co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Jak wyegzekwować od dyrektora przestrzeganie regulaminu rady pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Nie ma właściwej odpowiedzi na postawione pytanie. Nie ma wprost przepisu, który regulowałby tę sytuację. Jedną z kompetencji stanowiących rady pedagogicznej jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o systemie oświaty rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Jest to kompetencja wyjątkowa, z której rada pedagogiczna korzysta w sytuacjach szczególnych. Taka inicjatywa rady pedagogicznej najczęściej jest skutkiem narastającego konfliktu. Jednak dyrektor szkoły, zgodnie z art. 39 ust. 3, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i taki wniosek o odwołanie musi mieć silne podstawy, poparte konkretnymi argumentami. Nie sposób ocenić, czy naruszenie regulaminu rady pedagogicznej (o ile nastąpiło) jest wystarczającym działaniem uzasadniającym taki wniosek. Może on być rozpatrywany na posiedzeniu plenarnym, po uprzednim zgłoszeniu przez jednego z członków rady pedagogicznej rozszerzenia programu posiedzenia o ten punkt. Należy pamiętać, że to właśnie dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej ustala program danego posiedzenia i przyjęcie rozszerzenia programu musi się odbyć poprzez głosowanie. Innym rozwiązaniem jest inicjatywa co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, którzy mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o zwołanie zebrania rady pedagogicznej. W przypadku przyjęcia przez radę pedagogiczną wniosku o odwołanie dyrektora szkoły, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku (art. 42 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz