Porządek obrad rady pedagogicznej
Odpowiada
01.09.2009PYTANIECzy rada pedagogiczna bez zatwierdzonego porządku obrad jest ważna?


Czy dyrektor szkoły może nie przyjąć wniosku rady pedagogicznej o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad odwołaniem go ze stanowiska?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 40 ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. Zatem jeśli dyrektor nie przedstawi na początku obrad porządku ich przebiegu, nie stosuje się tym samym do przepisów prawa oświatowego. Natomiast brak zatwierdzenia porządku obrad przez radę może skutkować naruszeniem procedury i unieważnieniem przebiegu rady.


Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o systemie oświaty rada pedagogiczna może wystąpić do organu właściwego (który powierzył stanowisko) z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Jeśli dyrektor nie przyjmie wniosku o rozszerzenie porządku o głosowanie nad odwołaniem go ze stanowiska, to ma do tego prawo. Wynika to z faktu, iż to nie rada mianuje i odwołuje dyrektora, może ona tylko zgodnie z powyższym wystąpić z wnioskiem o jego odwołanie. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę, a zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nauczyciela ze stanowiska kierowniczego odwołuje organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.


Jeśli natomiast rada będzie chciała wprowadzić do porządku obrad punkt, zgodnie z którym będzie debatowała, czy sformułować do organu prowadzącego wniosek o odwołanie dyrektora, ten musi się na to zgodzić, ponieważ wspomniany art. 42 daje radzie prawo do składania takiego wniosku. Brak zgody dyrektora oznacza w tym wypadku ograniczenie kompetencji rady.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz