Pensum łączone w szkole ponadpodstawowej
Odpowiada
05.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Pracuję w szkole ponadpodstawowej. Jestem pedagogiem szkolnym w pełnym wymiarze godzin- 20h oraz mam godziny ponadwymiarowe jako Nauczyciel  EDB --5h. W zależności od potrzeb w danym roku szkolnym pracuję również z dziećmi niepełnosprawnymi, jako specjalista, zgodnie z dodatkowymi kwalifikacjami, prowadzę zajęcia rewalidacyjne np 4 h.

Problem mój polega na tym, że mam wyliczane pobory jak nauczycielowi pracującemu na etacie łączonym. Moim zdaniem, zgodnie z umową jestem zatrudniona i pracuję jako pedagog w pełnym wymiarze godzin a dodatkowe godziny są moimi nadgodzinami i nie powinnam mieć pensji uśrednianej, bo to nie jest etat łączony. Proszę o poradę prawną, ponieważ uważam, że moja Pani księgowa źle wylicza mi pobory.

P.S. Może powinnam mieć dwie umowy: pedagog 20/ 20 i Nauczyciel EDB 5/ 18 plus ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

Odpowiedź:

W opisanym przypadku prawidłowo ma Pani ustalane pensum łączone. Wynika to wprost z Karty Nauczyciela. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że na jednym ze stanowisk nauczycielskich pracuje Pani w pełnym wymiarze. Zawsze gdy nauczyciel zajmuje więcej niż jedno stanowisko o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć ustala się pensum łączone. W opisanym przypadku mamy stanowisko specjalisty pedagoga (20/20), nauczyciela przedmiotowego (5/18) (ew. godziny rewalidacji, ale te z reguły rozliczane z pensum specjalisty). W takim przypadku wymiar pensum łączonego to iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wynik jest wówczas zaokrąglany do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczony jest za pełną godzinę (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela).

Nie ma mowy o dwóch, czy trzech umowach. Takie zatrudnienie byłoby nieprawidłowe. Co do zasady nie można mieć dwóch umów z jednym pracodawcą, chyba, że są to umowy różnego rodzaju. W Pani przypadku zatrudniona jest Pani jako nauczyciel, tylko w związku z tym, że realizuje godziny z różnych pensów ustala się pensum łączone. Inaczej byłoby gdy wykonywała Pani godziny jako nauczyciel i pracownik niepedagogiczny – wtedy dwie umowy.

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz