Pensum łączone nauczyciel polonista i logopeda
Odpowiada
30.06.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielką j. polskiego i logopedą. Dotychczas byłam zatrudniona na pełny etat jako nauczyciel, a jako logopeda co roku pisałam do dyrekcji podanie o zatrudnienie mnie w tym charakterze (pracowałam w wymiarze 6/30). Otrzymywałam wynagrodzenie osobno jako nauczyciel i osobno jako specjalista. W tym roku połączono mi godziny nauczycielskie i specjalistyczne, podnosząc jednocześnie pensum do 19 godzin. Otrzymuję wynagrodzenie na jednym pasku jako polonistka, a godziny logopedy są traktowane jako nadgodziny. Czy jest to zgodne z prawem? Jaka podstawa prawna pozwala na takie działanie?

Odpowiedź:

Nauczyciel który realizuje obowiązki na różnych pensach, jako nauczyciel przedmiotowy (j. polskiego) i logopeda (to też stanowisko nauczycielskie) ma obowiązkowo ustalane pensum łączone (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela). Takie regulacje zostały wprowadzone od 1 września 2018 r. Zatem prawidłowo ustalono dla Pani pensum łączone.  Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć (art. 42 ust. 5 Karty Nauczyciela). Można to zapisać w postaci wzoru: Pensum łączone = (łączna liczba realizowanych godzin) : (sumy części etatów realizowanych w ramach tygodniowych wymiarów godzin zajęć).

Wynik podlega zaokrągleniu do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny jest pomijany, a powyżej pół godziny jest liczony za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar są uznawane za godziny ponadwymiarowe.

Skoro ma Pani przydział 18/18 i 6/22 (teraz pensum logopedy nie może być wyższe niż 22 godziny, ustala organ prowadzący) to łączne pensum można obliczyć w następujący sposób. Pensum łączone = (18 + 6) : (18/18 + 6/22) = 24: (1 + 0,27) = 24: 1,27) = 18,89 = w zaokrągleniu 19 godzin. Zatem realizuje Pani tygodniowo 19 godzin lekcyjnych, 18 godzin j. polskiego i 6 godzin jako logopeda, łącznie 24 godziny, z czego 5 godzin to godziny ponadwymiarowe liczone w odniesieniu do pensum 19-godzinnego.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz