Paca w zerówce
Odpowiada
06.06.2011

PYTANIE

Koleżanka ma ukończone studia licencjackie w zakresie pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej. Nie zrobiła żadnej formy doskonalenia, do tej pory pracuje jako nauczyciel kontraktowy w świetlicy.


W przyszłym roku będzie mniej godzin w świetlicy. Czy ta pani ma kwalifikacje do pracy z dziećmi pięcioletnimi (tzw. zerówka)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach posiada osoba która ukończyła:

– studia magisterskie na kierunku lub specjalności zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowania pedagogiczne lub

– studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

– posiada ukończone studia magisterskie na innym niż wskazany wyżej kierunek lub specjalność oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne

– ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom albo

– ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w innej niż wskazana wyżej specjalności, ale ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

– studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym albo

– zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

Mając na uwadze powyższe, moim zdaniem, wymieniona w pytaniu osoba będzie posiadała kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w tzw. „zerówce”. Świadczy o tym ukończenie studiów licencjackich, a więc wyższych zawodowych, na kierunku pedagogika o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Moim zdaniem, specjalność ta przygotowuje do pracy z dziećmi pięcioletnimi. Jednakże ostateczne zdanie o posiadaniu kwalifikacji przez wspomnianą Panią będzie miał dyrektor, który określi to na podstawie dyplomu ukończenia studiów, jak też suplementu do niego, w którym wskazane są zajęcia, które zainteresowana odbyła podczas studiów.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz