Organizacja zajęć informatycznych
Odpowiada
16.02.2014
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Uczę informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Na zajęciach uczniowie siedzą po dwie osoby przy jednym komputerze. Co roku termin wprowadzenia przepisu dotyczącego liczby uczniów na tych zajęciach jest przesuwany. Od kiedy ma obowiązywać przepis „jeden uczeń – jeden komputer”? Czy jest jakaś górna granica liczby komputerów w klasie?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU 2012 r., poz. 204) w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej będzie konieczny podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Wspomniane zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Zgodnie z § 10 przywołanego rozporządzenia dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, mają obowiązek dostosować organizację wspomnianych zajęć do wskazanych wyżej wymogów do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Z powyższego wynika, że od września 2013 roku na zajęciach z przedmiotów informatycznych w grupie nie może być więcej niż 24 uczniów i na każdego z nich musi przypadać jedno stanowisko komputerowe (jeden komputer).

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz